Wat is een persona ook al weer?

Persona’s, je hoort het steeds vaker en opeens lijken alle reclame-, marketing- en salesprofessionals er mee te werken. Maar wat is een persona nu precies en waar komt het vandaan?

Persona is afgeleid van het Latijn, waar het oorspronkelijk verwees naar een theatraal masker met toetertje waardoorheen de acteur sprak. Een persona is ook een sociale rol van een acteur. Dit gegeven is later door de IT-branche gebruikt om een personificatie van de gebruiker te maken. In navolging van de IT-ers zijn ook marketeers doelgroepen gaan personificeren.

Waarvoor dient zo’n persona dan?

Oké, leuk, zul je nu denken, maar wat kan ik er voor onze organisatie of afdeling dan mee en wat biedt het ons?

Het werken met persona’s brengt je allereerst dichter bij je doelgroep. Met een persona geef je je doelgroep een gezicht waardoor het makkelijker is om je in je doelgroep te verplaatsen. Met het maken van uitingen en boodschappen kun je je directer en makkelijker richten op je doelgroep. Maar nog voor het werken met persona’s is de eerste winst er al tijdens het creëren van je persona. Het helpt je om je doelgroep(en) nog beter te doorgronden en te begrijpen.

Eén persona is niet altijd voldoende …

Wat nu als wij meer dan één doelgroep hebben?

Dat komt wel vaker voor, in de (para)medische branche is er vaak sprake van een doelgroep voorschrijvers (artsen) en een doelgroep gebruikers (patiënten). Terwijl bijvoorbeeld de groothandel vaak te maken heeft met inkopers en gebruikers. Die op hun beurt ook weer op te splitsen zijn in de branche waar je aan levert. Zo zijn bijvoorbeeld de inkopers en gebruikers bij Shell, andere persoonlijkheden (persona’s) dan de inkopers en gebruikers bij Ernst & Young. Zo heb je natuurlijk verschillen tussen deze groep bij kleine, midden en grote bedrijven. Waardoor het raadzaam is voor elke (sub)doelgroep een goede persona te maken. Ook in BtoC zijn verschillende persona’s vaak nuttig.

Hoe maak je dan een persona?

Prima, en nu? Hoe kom ik nu aan de juiste persona’s voor onze organisatie en hoe zorg ik er voor dat er in onze organisatie ook echt mee gewerkt gaat worden?

Je reclame- of communicatiebureau kan je daar natuurlijk mee helpen, het is tenslotte hun vak. Maar je kunt het ook goed zelf, dat is een overweging van budget versus tijd.

In de blog ‘In 7 stappen een persona creëren’ leg ik uit hoe je dit eenvoudig zelf kunt. De blog ‘5 Tips om van persona’s een succes te maken’ geeft je handige tips die er voor kunnen zorgen dat het werken met persona’s daadwerkelijk een succes wordt.

Op onze website vind je veel meer blogs over persona’s, maar ook andere onderwerpen als o.a. branding, positionering en vormgeving.

Vond je deze blog interessant? Meld je dan aan en je ontvangt als eerste mijn blogs. En maak je geen zorgen, dat zijn er maximaal een stuk of 6 per jaar.

John van der Meer
Conceptdenker bij Vandermeer communicatie